Брандиране на самолети

Тези проекти са осъществени от нас с предишната ни фирма Графика ООД. По-голямата част от тях са с безценното участие и сътрудничество на нашите приятели Даниела Никифорова (Нели), Мануел Марков (Мъни) и Елена Серафимова (Еличка)!