Книжарници „Татко Фин“

Наше дело е цялостното проектиране и изпълнението на дизайна на фасадите на книжарниците.