Брандиране на самолет ATR72

Извършено брандиране на самолет EC-MAF с бранд Produto da Madeira. Изготвен цялостен проект по задание и схема на възложителя, отпечатване на форми от PVC фолио (от J-Point), премахване на старо фолио и монтаж на новата визия. Работата извършихме на Летище София през м. април 2019 г.

Вашият коментар