Брандиране на самолет Airbus A320 LZ-BHG

Извършено брандиране на самолет LZ-BHG с бранд Saudi Gulf Airlines. Изготвен цялостен проект по задание и схема на възложителя, изработване на форми от PVC фолио и монтаж на самолета. Работата извършихме през м. ноември 2018 г.