Брандиране на самолет Airbus A320 LZ-BHH

Извършено брандиране на самолет LZ-BHH с бранд Saudi Gulf Airlines. Изготвен цялостен проект по задание и схема на възложителя, изработване на форми от PVC фолио и монтаж на самолета. Работата извършихме на Летище София през м. септември 2018 г.